СТАТУТ ГІМНАЗІЇ

СТАТУТ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

ДОКУМЕНТИ ПО ІННОВАЦІЙНІЙ ШКОЛІ

Про безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти

План НАССР

Положення про академічну доброчесність

Положення про систему  забезпечення якості освіти

Територія обслуговування гімназії (мікрорайон)

Методичні рекомендації про САЙТИ шкіл