Інтерактивна дошка –  на конкурсному уроці!!!

Педагоги гімназії, щойно отримавши потужний ресурс – інтерактивні дошки, вирішили взяти участь у змаганні, оголошеному  Інститутом  модернізації змісту освіти. Метою конкурсу якраз і є пошук талановитих учителів, готових  активно фрагментарно використовувати інтерактивні дошки у процесі уроку. Цей конкурс проводиться виключно в онлайн – режимі, а  до  оцінювання результатів долучаться висококваліфіковані фахівці компанії  INBOARD.

Учитель біології та екології Ірина Анатоліївна Кононець  вирішила долучитися, зареєструвавшись на конкурсі, і запропонувала фрагмент уроку ботаніки (згідно з вимогами –        до 20 хв.)  з використанням інтерактивної дошки.

Звісно,  хтось мав доступ до цього цікавого ресурсу значно раніше, але завжди потрібно починати. Для учнів і передовсім  – для себе. Перший  крок зроблено, значить, шлях  обіцяє бути цікавим!!!

Як реагували учні на нововведення? Чи справді дошка суттєво економить час учителя, активізує дітей і робить процес навчання ненудним? Можна відповісти, переглянувши відео….

Зaгaльнa хaрaктеристика грибiв, їх середoвище iснувaння,

поширення.

(Урок біології, 6 клас, вчитель Кононець І.А.)

Мета:  Формувaти  компетентностi:  ключовi  –  вмiння    вчитися  –  сaмоорганiзовувaтися  до нaвчaльної  дiяльностi  у  взaємодiї;  соцiaльнa –  брaти    нa  себе  вiдповiдaльнiсть  зa  ефективне  здiйснення презентацiї  результатiв  роботи  в парах,  групi;  зaгaльнокультурнa  –  дотримувaтися  норм  мовленнєвої культури,  зв’язно  висловлюватися  в  контекстi  змiсту  сaмостiйно  опрацьованого  мaтерiaлу  пiдручникa  й додaткової  лiтерaтури;  здоров’язбережувaльнa  –  слухaти  пояснення  вчителя,  а  у  разi  необхiдностi звертатися з проханням про iндивiдуaльне консультувaння; предметнi – сформувaти поняття про гриби як особливе  цaрство  живих  органiзмiв,  пояснити  вiдмiностi  i  спiльнi  риси  грибiв з рослинaми i твaринaми.

Компетенції: комунікативна, інформаційна, самоосвіти і саморозвитку, продуктивної творчої діяльності.

Основні  поняття  і  терміни:  сапротрофи, гіфи,  глікоген, міцелій  або  грибниця,  спори, плодове  тіло,  гетеротрофний  спосіб  живлення, паразити, симбіоз, хітин.

Обладнання:  смарт  – дошка.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстраційне обладнання); практичні (виконання завдань онлайн – практикуму).

Тип уроку: урок – узагальнення і систематизації знань з використанням інтерактивної дошки.

Хід уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Мотивація навчальної  діяльності.  Повідомлення  теми,  мети  та завдань уроку.

Вступне слово вчителя.

Світ грибів великий та різноманітний. Що ж спільного між червоним мухомором у лісі та зеленою цвіллю на шматку хліба, пакетиком дріжджів та гнилим яблуком? Які ж спільні ознаки їх об’єднують?

 1. Розгадування кросворду. Кросворд «Бактерії. Гриби. Лишайники»
 2. Заразне захворювання людини і тварин, що викликається мікробом. У природних умовах це хвороба диких гризунів (щурів, мишей, ховрахів, піщанок) і поширюється блохами.
 3. Лишайники, що мають вигляд пластинок різного забарвлення, досягаючи в діаметрі 10-12 см.
 4. Інфекційне захворювання, яке викликається особливими мікробами зване паличкою Коха.
 5. Гриб-паразит, грибниця якого пронизує тканини всього злакової рослини. Уражена рослина покривається плямами оранжевого кольору.
 6. Вегетативне тіло грибів, що складається з тонких розгалужених ниток (гіфів).
 7. Пліснявий гриб, який має грибницю з перегородками. З нього отримують антибіотик, який широко використовується в медицині.
 8. Лишайники, що мають вигляд сірих або зеленуватих розгалужених кущиків. Ягель, зростаючий в тундрі, служить кормом для оленів.
 9. Захворювання людей і тварин, що викликаються паразитичними грибками. У людей найчастіше зустрічаються грибкові захворювання шкіри, волосся і нігтів.
 10. Гриб, поселяється на деревах і пнях і приносить великої шкоди лісовому господарству.
 11. Пліснявий гриб, що поселяється на харчових продуктах у вигляді пухнастого білого нальоту, який через деякий час чорніє.
 12. Мікроскопічно дрібні одноклітинні без’ядерні організми.
 13. Одне з царств живих організмів, у яких є ознаки як рослин (нерухомість, наявність клітинних стінок, харчування шляхом всмоктування, необмежений верхівковий ріст), так і тварин (харчування готовими органічними речовинами, відсутність хлорофілу, наявність хітину в клітинних стінках, запас вуглеводів в формі глікогену).
 14. Гриб-паразит, що поселяється на злакових рослинах (пшениця, жито, овес) і живиться їх соками. Колосся злаків, наповнюються чорними дрібними суперечками і мають вигляд обгорілих або обвуглених.
 15. Організми, утворені симбіозом гриба і водорості.
 16. Робота за слайдами презентації.(Гра «Поле чудес»)

III.  Перевірка практичних вмінь та навичок.

 1. Будова шапинкових грибів.(робота за схемою)

Посилання: http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=148:2009-08-23-11-35-12&catid=42:7&Itemid=103

Мета:

Систематизувати знання про будову шапинкових грибів на прикладі – представників класу Базидіоміцети.

Хід роботи:

Пригадати будову типового шапинкового гриба. Визначити основні елементи його будови.

 1. А) Будова пліснявих грибів (робота за схемою) – розповідь вчителя з елементами бесіди.

Посилання: http://biologia7-11.ucoz.ru/index/budova_nizhchikh_gribiv/0-187

Б) Будова пліснявих грибів. (віртуальна лабораторія) на сайті.

Посилання: http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=148:2009-08-23-11-35-12&catid=42:7&Itemid=103

Мета:

На прикладі дріжджів розглянути типову будову представників нижчих грибів.

Хід роботи:

 1. Приготувати препарат живих клітин дріжджів.

1.1. Пінцетом відламати шматочок сухих дріжджів і помістити його в чашку Петрі.

1.2. Додати до них трохи води.

1.3. За допомогою скляної палички подрібнити дріжджі і перемішати їх з водою.

1.4. За допомогою бактеріальної петлі нанести деяка кількість рідини з дріжджами на предметне скло.

1.5. Піпеткою додати краплю барвника.

1.6. Накрити препарат покривним склом і помістити його під мікроскоп.

1.7. Розглянути отриманий препарат.

 1. Розпізнавання ознак грибів.

Загальна характеристика грибів, ознаки грибів (презентація)

Посилання:

http://biologia7-11.ucoz.ru/index/zagalna_kharakteristika_gribiv/0-184

 1. Узагальнення і систематизація знань.

Гра «вірно-невірно».

Посилання:   http://biologia7-11.ucoz.ru/index/zagalna_kharakteristika_gribiv/0-184

 1. Підсумки уроку, аргументація оцінок.
 2. Домашнє завдання. Вивчити відповідний  параграф  у  підручнику.  Підготувати  цікаві

повідомлення про гриби. Підготувати міні – проект «Їстівні гриби», «неїстівні гриби».